texts – escritos

Kultwatch

“KRISEN SOM DELAR UPP MAKTEN MER #EFTERCORONA
Vilka effekter kommer coronaepidemin få på dem som utesluts ur samhället, som hamnar emellan och tvingas slå sig blodiga mot gränser? I sin dikt “728/2194 för coronorna” skriver Rossana Mercado-Rojas om polisiär politik, om sorg och om att bli sadlad med ett dödligt ansvar. Den här texten är en del av initiativet #eftercorona i samarbete med bland andra Kontext PressNyhetsbyrån JärvaFeministiskt Perspektivsnaaacket och Arbetaren.”

THE CRISIS SHARING UP THE POWER MORE #AFTERCORONA
What effects will the corona epidemic have on those who are excluded from society, who end up between and forced to beat bloody against borders? In his poem “728/2194 for the coronas” Rossana Mercado-Rojas writes about police politics, about grief and about being saddled with deadly responsibility.


(Svenska) https://kultwatch.se/2020/05/02/728/

(Español) https://kultwatch.se/2020/05/02/728-2194-por-las-coronas/

Feministiskt Perspektiv

(Svenska) https://feministisktperspektiv.se/2020/03/28/viruset-skrammer-inte-mig/

(English) https://feministisktperspektiv.se/2020/03/27/virus-does-not-scare-me/

Critica Latinoamericana

(español) http://criticalatinoamericana.com/manifiesto-hysterix-sobre-algunas-conchitas-rosas-con-poder-mujeres-en-el-espacio-publico-de-lima-y-su-criollada/